Villaksforvaltning og årets laksefiske i lys av koronaviruset

Kan Koronaviruset påvirke årets Laksefiske?

StaaleSvalestad
fredag 27.mars 2020 / 20:45

Villaksforvaltning og årets laksefiske i lys av koronaviruset

På grunn av koronapandemien blir det meste av møter og aktivitet i alle landets elver utsatt på ubestemt tid. Alle anbefalinger fra helsemyndighetene og sunn fornuft tilsier at fysiske møter bør unngås, samt at ulike karantenebestemmelser gjør det umulig for enkelte å delta. De lokale elvelagene vil følge opp fiskeforvaltningen som før, og sørge for at lovpålagte oppgaver blir fulgt opp så godt det lar seg gjøre. 

Hvordan årets fiskesesong blir, er det for tidlig å si noe konkret om i dag. Situasjonen og ulike restriksjoner er under løpende vurdering av helsemyndighetene. Hvordan dette blir i tiden fremover mot sommeren er umulig å forutse.

Norske Lakseelver følger utviklingen, og er i tett dialog med både myndigheter og andre organisasjoner. Det er viktig at vi forholde oss til de råd og bestemmelser som kommer fra helsemyndighetene og andre sentrale og lokale myndigheter. I dag er det innført karantenebestemmelser og innreiseforbud som ville ha gjort en gjennomføring av fiskesesong tilnærmet umulig. Om denne situasjonen vedvarer vil dette kunne få store konsekvenser både for svært mange fiskere og lokale tilbydere av laksefiske. Norske Lakseelver jobber derfor med å kartlegge hvordan vi samlet kan møte disse utfordringene på en best mulig måte, og hvordan vi kan finne gode løsninger for årets fiskesesong innenfor de rammene myndighetene setter.

Norske Lakseelver og de lokale forvaltningslagene vil i mellomtiden følger opp de daglige oppgavene, og vi vil forberede oss til en sesong som høyst sannsynlig vil bli annerledes enn tidligere år.

Vi vil komme med ny og oppdatert informasjon etter påske, når vi forhåpentligvis vet litt mere om hvordan situasjonen har utvikler seg.

Vi håper at flest mulig vil kunne koble av og glede seg over fiske etter laks og sjøørret langs våre fantastiske vassdrag til sommeren. Mer enn før vil gode naturopplevelser ved elva være viktig for både kropp og sjel!

 

Med vennlig hilsen

Torfinn Evensen

Generalsekretær

Mob: 45 02 16 37

NL_landscape_main_RGB

    -for mer liv i elva!

www.lakseelver.no