Surna

Pukkellaks

Informasjon om pukkellaks og midtsesongsevaluering.

Ragnar Mauset
fredag 07.juli 2023 / 10:16

Det er muligheter for at det i løpet av nærmeste fremtid kommer pukkellaks opp i vassdraget. Ved fangst av pukkellaks skal denne avlives og rapporteres på laksebørsen (Elveguiden) på vanlig måte. Det er også til stor hjelp hvis det blir tatt skjellprøve av fisken, klikk på bildet.

Midtsesongsevalueringen er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt på styremøtet førstkommende onsdag.