Sesongen 2024 er over!

Det er med tungt hjerte vi nå innser at laksefisket i Surnavassdraget er slutt for resten av sesongen.

Ragnar Mauset
tirsdag 09.juli 2024 / 17:20

Miljødirektoratet kom med denne beskjeden 9. juli.

Les forskriften her.

Forvaltningslaget ved styret har oversendt dokumentert søknad om begrenset fiske, men dette ble ikke innvilget av Miljødirektoratet. Grunnlaget for fortsatt stenging er NINA prosjektnotat 568 av 5. juli, samt tellinger i forsøksnøter og elver med kameratelling etter dette.