Fangstbilde Surna
Et fint bilde fra laksebørsen. Her er det Knut Tony Sletten som har tatt en laks på 3 kg på Røv/Ytre Moen. Forvaltningslaget ber om at flest mulig legger ved bilder av fangsten.

Dokumentasjon av fangst

Vi oppfordrer alle som rapporterer fangster til å legge inn bilder av fangsten. Bildedokumentasjon er viktig for vår dokumentasjon
opp i mot offentlig forvaltning. Særlig med tanke på pukkellaks, oppdrettslaks og laks med ytre skade.

Ragnar Mauset
tirsdag 25.juli 2023 / 21:30

Når det gjelder alle disse er det viktig med bilde av hele fisken i tillegg til bilde av ev. skaden.
Bilder av oppdrettslaks og skadd laks sendes til tlf. 92622040 eller 90504417.

Surna Elveierlag og Surnadal Kommune venter for tiden på at NVE skal komme med et pålegg til regulanten etter slamutslippet i 2022. Vi forventer at pålegget konkret er å undersøke tilstanden til ungfisk og bunndyr etter slamutslippet. Dette omfatter både overlevelse og produksjon i elva. Når det gjelder faktagrunnlaget i saken har Surna Elveierlag nå fått alle opplysninger vi har etterspurt. Dette har vært viktig for videre behandling av saken.
Det arbeides kontinuerlig med denne saken på flere fronter og flere samarbeidspartnere er involvert. En anmeldelse er fortsatt et aktuelt utfall av saken.