Dokumentasjon av fangst

Vi oppfordrer alle som rapporterer fangster til å legge inn
bilder av fangsten. Bildedokumentasjon er viktig for vår dokumentasjon
opp i mot offentlig forvaltning. Særlig
med tanke på pukkellaks, oppdrettslaks og laks med ytre
skade. Når det gjelder alle disse er det viktig med
bilde av hele fisken i tillegg til bilde av ev. skaden.
Bilder av oppdrettslaks og skadd laks sendes til
tlf. 92622040 eller 90504417.

Surna Elveierlag og Surnadal Kommune venter for tiden
på at NVE skal komme med et pålegg til regulanten etter
slamutslippet i 2022. Vi forventer at pålegget konkret
er å undersøke tilstanden til ungfisk og bunndyr etter slam-
utslippet. Dette omfatter både overlevelse og produksjon
i elva. Når det gjelder faktagrunnlaget i saken har
Surna Elveierlag nå fått alle opplysninger vi har etterspurt.
Dette har vært viktig for videre behandling av saken.
Det arbeides kontinuerlig med denne saken på flere fronter
og flere samarbeidspartnere er involvert. En anmeldelse
er fortsatt et aktuelt utfall av saken.

Ragnar Mauset
tirsdag 25.juli 2023 / 21:30