Orientering om vannstand i Surna

Surna Elveierlag er informert fra Statkraft AS om følgende i forhold til vannslipp som vil påvirke Surna.
Fra og med i dag 08.06.23 vil det bli et sammenhengende slipp på 15-20 m3
gjennom Folla.
Det vil også bli kjørt 30% mer vann gjennom Vindøla i minimum en mnd.
Dette vil mest sannsynlig føre til en relativt høy vannstand i ganske lang tid fremover,
sett i forhold til at det også er mye snø som skal smelte.
Vannslippet i sideelva Bulu vil bli stengt ca. medio Juli. Dette for å lage nytt inntak for minstevannføring.
Vannslippet i sideelva Rinna vil bli stengt ca. månedsskiftet aug./sept. av samme grunn.

Ragnar Mauset
torsdag 08.juni 2023 / 18:30