Orientering fra Surna Elveierlag

På enkelte steder i elva er det fortsatt et ganske tykt lag med slam etter slamhendelsen i høst. Dette gjelder i særlig grad i stillere og dypere områder. Eksempel på dette er i innersvinger (mellom strøm og stille vann) og i innløpet til høler. Ber om at fiskere tenker på egen sikkerhet hvis man kjenner løs masse under føttene ved vading. Slamlaget kan være over 30 cm. tykt. Vi ønsker at eventuelle observasjoner av slam rapporteres inn (helst med bilde/film) via sms eller telefon til 92622040 eller 90504417. Se film fra Bjorhølen.

Ragnar Mauset
fredag 02.juni 2023 / 11:45