Viktig melding

Det er påvist bakteriell nyresyke hos oppdrettslaks på Nordmøre og
Hitra/Orkland. Dette er en situasjon som kan være alvorlig for
villfisken i området.

Vi ber fiskerne være ekstra oppmerksomme på dette
ved sesongstart, og er ekstra påpasselig med desinfeksjon.
I Surna kan dette gjøres på Brekkøya Camping og Vindøla Camping.

All mistanke om syk fisk må meldes inn til Veterinærinstituttet.

Ragnar Mauset
tirsdag 23.mai 2023 / 16:06