Tørke
Nedre del av Eieåne
Elveside/Fakta

2021 - Sommeren da elva tørket bort

StaaleSvalestad
søndag 05.september 2021 / 11:14

 

Det begynte så bra med en liten flom omtrent ved åpning av fiske.

Deretter har vassdraget gradvis tørket ut.

Den 3.september stengde styret elva for videre fiskedenne sesongen. 

Begrunnelsen for stengingen er generell lav vannføring, lave fangsttall samt at vi frykter det er lite gytefisk.

Vi håper det etterhvert blir noe mer vann, og at ny gytefisk vandrer opp i elva.