Utlegging av Gytegrus
Tømming av grabb
Forvaltning/Sportsfiske

Hellelandsvassdraget

StaaleSvalestad
Mandag 06.januar 2020 / 08:13

Fiskeforsterkende tiltak i Lundeåne / Hellelandvassdraget

I forbindelse med flomsikring og opparbeiding av Elvepak i Lundåne frykter en at  mange av de kjente gode gyteplassene for Laks og sjøørret ble ødelagt.

En forsøker nå å reparere skadene ved å legge ut Gytegrus. Grusen som brukes er sollet Morene masse og en størrelse på 20 / 80 mm.

Totalt legges det ut 90 Tonn

Mobilkran i Aksjon
Mobilkran i Aksjon

 

 

Utlegging av GytegrusL
Utlegging av GytegrusL

Lundeåne
Lundeåne

Fylling av grabb
Fylling av grabb