Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
6 °C
V
12.6 m/s
77.6m3

Hellelandsvassdraget

thumb_img_0485_1024.jpg

Utlegging av Gytegrus
Tømming av grabb - Foto: Ståle Svalestad

Fiskeforsterkende tiltak i Lundeåne / Hellelandvassdraget

I forbindelse med flomsikring og opparbeiding av Elvepak i Lundåne frykter en at  mange av de kjente gode gyteplassene for Laks og sjøørret ble ødelagt.

En forsøker nå å reparere skadene ved å legge ut Gytegrus. Grusen som brukes er sollet Morene masse og en størrelse på 20 / 80 mm.

Totalt legges det ut 90 Tonn

Hllelandsvassdraget / Lundeåne
Mobilkran i Aksjon - Foto: Ståle Svalestad

 

 

Eigersunds Lakseelv
Utlegging av GytegrusL - Foto: Ståle Svalestad

Hellelandsvassdraget Lundeåne
Lundeåne - Foto: Ståle Svalestad

mmm
Fylling av grabb - Foto: Ståle Svalestad