Elveside/Pukkellaks

Pukkellaks observert

Jørn Svarstad
lørdag 03.juli 2021 / 13:32

Det har no blitt observert pukkellaks på webkamera i Eidselva. Vi har søkt statsforvaltinga om løyve til bruk av ekstra midler under fanging av pukkellaksen. Vi ber alle vere på utkikk slik at vi kan hindre at desse uønska laksane gyter i elva.