Kongsfjordlaks
Forvaltning/Sportsfiske

-Politikerne må ta signalene fra naturen

Sviktende lakseinnsig gir grunn til bekymring. En elvevis forvaltning er eneste svaret.

Torsdag 15.juli 2021 / 19:38

Det er dårlige tall for lakseinnsiget flere steder. Foreløpige tall fra vassdragene rundt Nordfjord i Vestland og Namsfjorden i Trøndelag tyder på at lakseinnsiget i år er omtrent halvert sammenlignet gjennomsnittlige innsiget i perioden 2016-2019, som er grunnlaget for dagens fiskeregler i elv og sjø.  

I Nordfjord og Namsenfjorden går derfor Miljødirektoratet nå inn for å kutte sesongen med 14 dager i flere elver, samt kutte antall fiskedager i sjø til to dager i uka.

-Dette er urovekkende, og mange laksebestander er sårbare og trua. Villaksen sliter på mange fronter blant annet på grunn av oppdrettsindustri og vassdragsregulering, og innsiget Miljødirektoratet baserer seg på er allerede halvert i forhold til for 30 år siden. Det setter diskusjonen Stortinget hadde i juni om sjølaksefiske i et grelt perspektiv, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen,

I juni diskuterte Stortinget Miljødirektoratets forslag til innstramming i sjølaksefisket får å sikre nok gytelaks i de svakeste laksebestandene. Resultatet ble at krokgarn fortsatt blir lovlig ut 2021, mens direktoratet ville ha en stopp i dette fisket, som ble forbudt i resten av landet i 2002.

Også i Øst-Finnmark er innsiget av laks betydelig lavere enn gjennomsnittet for 2016-2019. Her er det for tiden stor oppvandring av pukkellaks i vassdragene, men veldig lite atlantisk laks.  

-Stortingspolitikerne må ta inn over seg at villaksen ikke er den ressursen den engang var. Nå er det katastrofe i Tana og sviktende innsig i hele Øst-Finnmark. Det så vi i fjor også. Om det i det hele tatt skal høstes på denne laksen, må det skje i elvene, hvor vi vet hvilken bestand vi beskatter og hvor mye vi beskatter av den, påpeker Evensen.

Norske Lakseelver vil ta opp villaksens situasjon med de politiske partiene i forbindelse med høstens valgkamp.