Numedalslågen_2021_Holmfoss_syk fisk
Trusler

To gode eksempler på beredskap i elva

Hva gjør du egentlig når det oppdages syk fisk i elva? Eller hvis det plutselig kommer flere meldinger om fangst av oppdrettslaks? Her viser vi to gode eksempler på god lokal forvaltning. 

Ayna Heilong
Fredag 09.juli 2021 / 14:49

Lokal forvaltning har et stort ansvar i lakseforvaltningen, og i noen tilfeller er det avgjørende at laget handler kjapt, effektivt og riktig. Uten trening er det også vanskelig å vite hvordan man skal reagere når hendelsen oppstår. Den siste uka har Norske Lakseelver to gode eksempler å vise til fra våre medlemslag. 

Syk fisk i elva

Den 6. juli ble det fanget en villaks med tydelige sår i huden i Numedalslågen ved Holmfoss (Vestfold og Telemark fylke). Det ble tatt gode bilder av sårskadene og Veterinærinstituttet ble varslet via den nettbaserte varslingsportalen sykvillfisk.vetinst.no. Dermed kunne kompetent fagpersonell gjøre gode vurderinger for hvilke prøver som skulle tas. Kort tid etter var også et team med diagnostikere på stedet og tok prøver av fisken.

Numedalslågen_2021_Holmfoss_syk fisk

Norske Lakseelver ønsker å løfte frem denne saken som et meget godt eksempel på hvordan hendelser med syk eller død fisk i elva skal håndteres. Vi benytter anledningen til å takke leder i Holmfoss Lakselag, Nils Olav Gjone, for god koordinering i saken der også Norske lakseelver ble kontaktet og informert med beskrivelse av saksgang og bilder av fisk og prøveuttak. Takk også til Veterinærinstituttet som viser god beredskap og kort responstid. På bildet under ser vi Håkon Torsvik fra NMBU som tar prøver av fisken.

Numedalslågen_2021_Holmfoss_syk fisk_undersøkelser_Thorsvik

Sjekk gjerne Varsling av hendelser på våre nettsider. Det finner du mer informasjon om ansvarlig myndighet, link til Veterinærinstituttets nettvarsling av syk/død villfisk, og tips til hvordan du skal dokumentere funn og observasjoner.

Rømt oppdrettslaks i elver på Sørvestlandet

Under åpningshelga i Åna-Sira i Agder ble det fanget flere rømte oppdrettslaks på 4-6 kg i elva. I tillegg fikk Norske Lakseelver informasjon fra Randulf Øysæd, leder i Kvina Fellesforvaltning, om doregefangst av 13 oppdrettslaks på samme størrelse på kysten utenfor Soknedalselva (ikke langt unna). Norske Lakseelver har registrert at det også er meldt inn tre oppdrettslaks på samme størrelse fra Mandalselva. Vi har kontaktet Fiskeridirektoratet og ingen rømming er meldt i området.

Åna-Sira_2021_Rømt oppdrettslaks_foto fra scanatura 040721
Bilde av oppdrettslaks fanget i Åna-Sira 04.07.21. Foto fra Scanatura

De tre elvene Kvina, Soknedalselva og Åna-Sira har god erfaring med å dokumentere rømt oppdrettslaks etter rømningshendelser høsten 2020. Da jobbet Norske Lakseelver tett sammen med lokal forvaltning i elvene rundt Flekkefjord etter at det ble fanget et stort antall oppdrettslaks i de tre elvene. I fjor begynte det også under sportsfiske, og fortsatte med utvidet fiske for målrettet uttak av oppdrettslaks. Det ble til sammen fanget ca. 150 rømte oppdrettslaks. Den rømte fisken hadde ukjent eier, da det ikke var meldt om rømming i området. Takket være en svært god innsats fra de lokale forvaltningslagene, koordinert av Randulf Øysæd, ble det tatt skjellprøver og vevsprøver (fettfinne) fra et stort antall av den rømte laksen. Skjellprøve ble sendt samlet til Fiskeridirektoratet som dermed hadde grunnlag for å spore den rømte laksen til rett eier. Parallelt opprettet Randulf kontakt med oppdrettsselskapet Mowi som eier alle anleggene som ligger nærmest til elvene. Sammen med Norske Lakseelver ble det avholdt flere møter med Mowi og Fiskeridirektoratet. Dette endte i at Mowi selv gjorde genetiske analyser av prøvene. Disse viste at fisken var fra Mowis anlegg. Oppklaringen utløste også en økonomisk kompensasjon til forvaltningslagene.

Nå er man altså i gang igjen med påvisning av rømt oppdrettslaks i de samme elvene, uten at det er meldt om rømming. Det er foreløpig uvisst hvor fisken kommer fra, men vi ønsker å berømme lokal forvaltning som nok en gang er svært våkne og tar ut prøvemateriell. Dette er helt avgjørende for at Fiskeridirektoratet skal kunne spore fisken tilbake til rett eier.

Husk dokumentasjon!

Vi vil understreke viktigheten av dokumentasjon i slike saker. Sørg for at det alltid tas skjellprøver av fisken hvis det mistenkes at den er en rømt oppdrettslaks. Det er også en stor fordel med vevsprøve, for eksempel en bit av fettfinnen. Denne kan fryses ned i egen plastpose. Hvis det oppstår en hendelse slik som denne i området rundt Åna-Sira, så oppfordrer vi lokalt forvaltningslag til å ta en koordineringsrolle og samle alle skjellprøvekonvolutter fra området og sende inn disse samlet til Fiskeridirektoratet. Dette øker muligheten for sporing og oppklaring av rømningshendelsen. Jobben blir betydelig lettere for Direktoratet hvis de slipper å innhente enkeltprøver fra andre institutter som vanligvis mottar skjellprøvene fra vassdraget. Husk å legge ut bilde av fisken der hvor den fangstrapporters.

  

Besøk gjerne Varsling av hendelser på våre nettsider for mer informasjon og veiledning rundt rømt oppdrettslaks i elv eller sjø.