Otra fiske
Otra Sødal
Sportsfiske/Fiskekort

Otra sesongen 2021

HaraldEndresen
Mandag 12.april 2021 / 20:52

Laksefisket i Otra starter 1. juni i alle soner, også i sone 3. 

Fiskekortsalget starter tirsdag 18. mai kl 09.00.

Nyheter 2021:

  • Det innføres halvdøgnskort i sone 5 B Rød.  Formiddagskort gjelder fra kl. 00.00 til 12.00.  Ettermiddagskort gjelder fra kl 12.00 til 24.00.  Det selges 4 formiddagskort og 4 ettermiddagskort.  Prisen er kr. 300,- pr kort.  Det blir loddtrekning på 1. juni kortene som tidligere.
  • Døgnkvoten er 2 laks og 1 sjøørret.  Sjøørretkvoten er endret fra forrige år.
  • Det innføres strengere krav til rapportering.  Avlivet fiske  skal være rapportert før fisket kan fortsette.  
  • Ungdom 19-23 får halv pris på sesongkort hos Grønberg Sport og på Otra House.

Vi kan rapportere at kalkdosereren fungerer utmerket, og at PH verdien på lakseførende strekning er stabilt god.  Smolten som snart skal vandre ut av elva er derfor bedre rustet for overgang til saltvann enn tidligere år.  Dette lover godt for laksebestanden i Otra.

Otra Laxefiskelag