Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

I Norske Lakseelvers vedtekter står det i paragraf 6 hvordan landsmøtet skal avvikles.

Dette er en viktig møteplass for våre medlemmer, hvor de er med på å forme organisasjones arbeid og veivalg. Møtet holdes annethvert år innen utgangen av mai. 

I forbindelse med landsmøtet har NL tradisjon for å arrangere et fagseminar den siste dagen.