Observert fisk med sår/sopp
Bilete teke i Naustdal av fisk, tyder på at fisken har sår og sopp.

Observert fisk med sår i Nausta

JohanOspehaug
Mandag 10.juni 2019 / 01:47

Det er meldt observasjon av fisk under Naustdalsbrua med sår og sopp.

Om det vert observert eller tatt opp fisk med sår og eller sopp ber vi om at dette vert meldt til Eiliv Erdal (tlf. 90521997) eller Johan Ospehaug (tlf. 41459067) snarast! Dette er særs viktig for å kunne varsle vidare og sette igang eventuelle tiltak.

Ta gjerne bilde eller video!

Link til liknande tilfelle; https://lakseelver.no/nb/news-2019/sykdom-pa-fisk-i-bebryelva-og-sandvikselva

 

Kontakt:

Eiliv Erdal tlf. 90521997 eller Johan Ospehaug tlf. 41459067