Fang og slipp m/radiomerking i 2013, viste at skadet fisk døde.

Gjenutsetting av laks i Otra

JosteinMosby
lørdag 20.juli 2019 / 19:34

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og begynnelsen av juni 2019 i flere elver ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i Otra.

Siden det nå er lenge siden det er oppdaget symtomer på laks vil Otra Laxefiskelag i samråd med Fylkesmannen igjen tillate gjenutsetting av fisk i Otra, men tenk på at det er mindre oksygen i vannet jo høyere vanntemperaturen er, og at dette gjør at fisken har mer problemer med å overleve C/R.

Vanntemperaturen den24/7-19 er 18 grader, og det forventes at temperaturen vil øke til minst 20 grader pga. høy luftemperatur og lav vannføring, Så tenk deg om en gang ekstra før du setter ut igjen fisk.

Det oppfordres ikke til å gjenutsette små laks, men heller større laks, og spesielt stor hunnlaks. Skadet fisk skal IKKE gjenutsettes. Selv små skader/blødninger fører til at laksen dør. Dette ble dokumentert i Fang og slipp undersøkelsene (m/radiomerking) på varmt vann som viste at uskadet fisk overlevde fram fil gyting, mens fisk med selv små skader som f.eks liten blødning fra kjeven døde etter noen dager/uker. Under denne undersøkelsen ble fisken kjørt hardt og landet på kortest mulig tid, og håndtert proffesjonellt. Fisken kom seg i spesiallaget rør med påfyll av friskt vann, og i mørke mens radiosender ble montert (laksen blir rolig med en gang det blir mørkt).

Restituering under C/R undersøkelsen i 2012/13
Restituering under C/R undersøkelsen i 2012/13

Se råd for gjenutsetting på link: 

Gjenkjenningsfolder, 2019 - Norsk