Elveside/Regulering

Nivå og temperaturlogg i Otra, Mosby

JosteinMosby
Søndag 12.august 2018 / 10:28

Otra Laxefiskerlag har installert en nivå og temperaturlogger i Otra på Mosby for å kunne dokumentere nivå i forbindelse med blant annet tørlegging av gytegroper. Det viser seg at vannnivået på Mosby er mye påvirket av havnivå, spessielt på lav vannføring.

Vi tenker oss å lage en modell for nivået i Otra basert på vannføring og havnivå. Området ved Stavsøyra, og Torve i Nedre Mosby er spesielt utsatt for tørrlegging av gytegroper. Det er også andre områder lenger opp i elva som er utsatt, spesielt Sagjordet, men her er områdene ikke påvirket av havnivå, og Otteråens Brukseierforrening har nivåmåling(Heisel),

Vi vil bruke filming med drone for å estimere tørlagt areal ved varierende nivå.

Otra Laxefiskerlag har god dialog med Agder Energi og Otteråens Brukseierforrening i denne saken.