Krok størrelse 27/0 er ikkje lov å bruka
Bildet er lånt, Mustad sirkelkrok størrelse 27/0
Sportsfiske/Fiskeregler

Krokstørrelse

KurtBirgerHagen
Onsdag 13.juni 2018 / 03:08

Vi kom til å skriva krokstørrelse 4/0 i reglane. 

Etter vidare investigering, har Steinar informert oss om at det slett ikkje er lov.
Vi set stor pris på rettvis og dokumentert korrigering.


Det visar seg at krokar i størrelse 4/0 er over 15mm.
Etter lova kan ikkje krok opninga vera større enn det.
Minste målet på 4/0 krok, var 15,3mm


Difor lyt vi halda oss til 3/0 som før.