Øvre Sierra og Nedre Sierra
Øvre Sierra nedover mot Nedre Sierra.
Elveside/Genetikk

Levering av skjellprøver gir god uttelling

KarianneJohansen
onsdag 15.juni 2016 / 09:08

Vinnerne av skjellprøveprosjektet i Altaelva i 2015 ble Hanne Vang og Oscar Johnsen.

Hanne Vang var den heldige vinneren av 1 stk fiskekort i Nedre Sierra i juli.

« Da blir det ny tur med familie og venner, og det ser jeg fram til» sier Hanne Vang.

Hun vant dette kortet fordi hun levert inn skjellprøver fra laksen de fikk i fjor.

Da var hun med familie og venner på 3-døgnskort i Pahtakorva. De fikk da både laks og sjøørett.

«Vi hadde det trivelig på tur. Jeg liker best å ha det sosialt rundt bålet, og følge med på fisket. Men sønnen min er svært ivrig å fiske».

Oscar Johnsen ble den heldige vinneren av 1 stk fluestang, snelle, snører m.m til en verdi av kr. 15.000,-. Han var og fisket med sine kompiser på døgnkort på Elvestrand.

«Vi fikk et par mellom laks og noen grills. Vi var nøye med å ta skjellprøver og vi i fiskegjenget leverte inn hver sin skjellprøve, slik at alle skulle ha vinnersjanser i skjellprøvelotteriet. Det var også artig å få en tilbakemelding på SMS om oppveksten til den laksen jeg hadde fått», sier Oscar Johnsen.

Han ser frem til å starte en ny sesong med nytt flott fiskeutstyr.

Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.

Etter å ha økt fokuset på skjellprøveinnsamling i 2015 fikk man nesten tredoblet antall innleverte prøver. Prosjektet kjøres nå for 4. året, og det er derfor viktig at alle fiskerne er fortsetter den gode trenden på levering av skjellprøver. Prøvene leveres til Alta Laksefiskeri IS (ALI). Hvis det er utenom kontortid, så legg konvolutten i postkassen på veggen ved inngangsdøren. Da kan det være du som stikker av med hovedpremiene for årets sesong.

Husk også å påfør ditt telefonnummer på skjellprøvekonvolutten, da får du en SMS med opplysninger om din fisk. Alle med døgn får tilsendt skjellprøvekonvolutter, konvolutter kan også hentes på sportsforretningene i Alta.

Vinnerne av skjellprøveprosjektet 2015.
Vinnerne av skjellprøveprosjektet 2015.

 

Om prosjektet

Dette er et prosjekt som ALI, NRS, Grieg Seafood og Cermaq jobber i lag med.

Det faglige ansvaret og analysearbeidet blir utført av NINA (Norsk Institutt for naturforskning).

Foreløpige resultater blir presentert hver mnd. 

 

Ta skjellprøver i år også!

Premiene i skjellprøvelotteriet blir det samme som i fjor.

Fiskeutstyr til kr. 15.000,- gitt av oppdretterne, og 1 kort i Nedre Sierra i juli 2017, gitt av ALI.

Husk trekning av gavekort på kr. 3000 hver mnd.

 

 

Tor-Erland Nilsen  Alta Laksefiskeri IS

Roger Pedersen   Grieg Seafood Finnmark