Smitteførebyggjande tiltak

Mål

Forebygge smitte frå andre vassdrag.

Beskrivelse

Arbeidsgruppe ved Magne Nesheim og Torstein Gjerde. Vert lagt fram ved årsmøte 23.03.2022.