Fiskesperre Hornindalsvassdraget

Mål
  • Hindre oppgang av oppdrettsfisk og pukkellaks.
  • Overvåke oppgang og utvandring.
  • Fisketeljar
  • Kamera
  • Merking av fisk  ( Klaff - akkustisk registrering ).
  • Auka interesse for Hornindalsvassdraget lokalt og nasjonalt.

 

Bilde viser ei fiskefelle frå Etneelva som vil kunne nyttas i Eidselva. Norce meinar at forhold ligg godt tilrette nedanfor Osbrua ved elvemunning.
Beskrivelse

Bildet viser ei fiskesperre med flyterister i Etneelva.

Norce har vore i Eidselva og sett på forhold for ei slik fiskefelle og området nedanfor Osbrua er godt egna for montering av ei slik felle.