6. Kultiveringstiltak

Trappeprosjekt
Trappeprosjekt
Beskrivelse

Plan med oppgradering av laksetrappa.