4.Fiskeoppsyn

Mål

Unngå ureglementert fiske. 

Beskrivelse

Oppsynet er dugnadsbasert og hver rettighetshaver har ukentlig ansvar for at oppsyn utføres.
Vassdraget er inndelt i tre soner for oppsyn, hvor sone A starter ved grense sjø /elv på Drevjaleira og går opp til Almås Bru. Sone B starter ved Almås bru og strekker seg opp til utløp Drevvatnet. I innsjøen Drevvatnet er egen sone. 
Nedre del av elva er og i Drevvatnet er det mulig å gjennomføre oppsyn med båt. DFL har kjøp inn båt og motor til det te formål.
Det er også inngått avtale med VEFI (Vefsna) om et samarbeide hvor Fjelltjenesten tar noen turer i Drevja i løpet av sesongen. I fjor  fikk vi og litt hjelp fra Statens naturoppsyn og håper på det samme i år også. Kanskje en eller to turer.