3. Fangststatestikk og rapportering

Avlivet fisk 2019
Gjenutsattfik 2019
Avlivet fisk 2020
Gjenutsatt fisk 2020
Avlivet fisk 2021
Gjenutsatt fisk 2021
Beskrivelse

På denne linken her kan du gå inn å se fangststatestikken for Drevjavassdraget for 2019-2020-2021.