Beredskap rømt oppdrettslaks og pukkellaks

Mål

Være beredt ved store rømminger og innsig av pukkellaks