Gytegroptelling

Mål

Elveeigarlaget planlegger til høsten 2021å telle gytegroper ved bruk av Drone. Tellingen vil bli utført i områder hvor vi kjenner til at det foregår gyting ref Norce rapport Nr 393. https://lakseelver.no/sites/default/files/Hellelandselva%20Habitat%20og… Samt Norce rapport fra Gytefisktelling i 2016

Det er satt opp en kostnadsramme på Kr 13 000. Og vi har søkt fylkesmannen om et tilskudd på kr 10000

Evaluert
Yes
Evaluert av
19413
Evaluert resultat

 

 

Forsøk på telling ble utført med Droneflyging av Bjørn Aakre.

I områder hvor det ikke er veldig dypt, og hvor elvebunnen består av lys grus ble det sett godt med laks og aktivitet. Bildene avdekker også områder på elvebunnen som skiller seg ut med lus og renvasket steiner og grus. Mest sannsynlig har det vert gyting på disse plassene.

BJØRN AAKRE - Kartlegging Hellelandselva v2 med kilder.pdf

 

Basert på bilder og film mener styret at gytebestandsmålet er oppnådd