Fangstrapportering

Mål

Otra Laxefiskelag har strenge krav til fangstrapportering.  All fangst skal rapporteres umiddelbart.  All fangst rapporteres via mobil app aller direkte på nettet.  

Det sendes automatisk purremail 2 dager etter at kortet utløper.  

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2022-12-12
Evaluert resultat

Rapporteringsgraden var 94,2% å dagskort og 93,7% på årskort i 2022.  Denne er innenfor kravene som er satt.

Rapporteringsgraden var 94,3% å dagskort og 94,1% på årskort i 2021.  Denne er innenfor kravene som er satt.

Rapporteringsgraden var 92% å dagskort og 96,5% på årskort i 2020.  Denne er innenfor kravene som er satt.

Rapporteringsgraden var 93% å dagskort og 92,6% på årskort i 2019.  Denne er innenfor kravene som er satt.

Rapporteringsgraden var 88,5% på dagskort og 93,3% på sesongkort i 2018.  Dette er ikke tilfredsstillende,

og Otra Laxefiskelag vil arbeide videre for å