Etne Fangstrapportering

Mål

Sikre at all fangst vert rapportert og "nullfangst"

Beskrivelse

Elveguiden vert nytta til rapportering av all fangst og "nullfangst". All fangst skal rapporteres innen neste dag.