Etne Bestandsovervåkning

Mål

Kontroll på oppgang i Etne

Beskrivelse

All oppgang av fisk vert registrert i fella til Havforskningsinstituttet. Elveeigarlaget mottek data på oppgang av fisk.

Økonomi

Finansieres av Havforskningsinstituttet.