Otra Skjellprøveanalyser

Mål

Bestandsovervåking

Beskrivelse

 

Otra Laxefiskelag sender årlig skjellprøver av fanget laks til analyse hos NINA.  Dette er en viktig del av bestandsovervåkningen.  Skjellprøvene kan identifisere oppdrettslaks, selv om de ytre kjennetegnene ikke er tydelige.  Skjellprøvene gir i tillegg informasjon om 

 - Elvealder: Hvor gammel smolten var før den utvandret

 - Sjøalder - Hvor lang tid laksen oppholdt seg i havet før den kom tilbake for å gyte

 - Flergangsgytere (T gytt), laks som har gytt tidligere år.

Otra Laxefiskelag tar vare på denne informasjonen med tanke på å identifisere endringer i bestanden over tid.

Otra Laxefiskelag ønsker flest mulig skjellprøver fra fangst i sesongen.  Alle laksefiskere i Otra oppfordres til å levere skjellprøver.

 

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2021-04-30
Evaluert resultat

Det ble analysert  skjellprøver fra 81 smålaks og 114 mellom- og storlaks etter sesongen 2020.  

Skjellprøver Otra