Otra El-fiske sidebekker

Beskrivelse

Otra Laxefiskelag har siden 2006 foretatt el-fiske i de 7 viktigste sidebekkene til Otra.  Tillatelse er gitt fra FMAV:

Undersøkelsene gjennomføres på samme tid og sted hvert år etter anerkjente prosedyrer.                  

Høiebekken:        Laksen dominerer, ustabil produksjon pga vannkvalitet
Auglandsbekken: Stabil produksjon av laks/aure ca. 50/50%, men trenden er at andel laks går nedover trolig pga. mindre gytefisk                                              
Straisbekken:      Lite ungfisk, mest aure, men noe laks avhengig av oppgang gytefisk og vannkvalitet
Kjeksebekken:    Auren dominerer, men oppgangsforbedrende tiltak har gitt økning i laqkseyngel
Lundebekken:     Auren dominerer, mye fisk
Rauåna:               Laks og Aure, kort bekk
Sagebekken:       Laks dominerer, men kort bekk

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

El fiske er gjennomført i september 2019.  Positive resultater i alle bekker. Les mer her

Resultat av årets el fiske fremgår av beskrivelsen ovenfor