Oppsyn i Otra

Mål

*

Beskrivelse

Otra Laxefiskelag har ansvar for oppsyn i Otra.

Oppsynet utføres i samarbeid med Vennesla JSFF.  15 medlemmer inngår i oppsynet, med 2 personer på vakt hver uke.  Oppsynslista følger nedenfor.

Oppsynet skal kontrollere at fiskere har løst fiskekort og fiskeravgift.  Videre kontrolleres det at gjeldene fiske- og redskapsregler følges, herunder regler om fangstrapportering og personlige kvoter.  Oppsynet holder dessuten oppsyn med stasjoner for desinfisering av fiskeutstyr.

Brudd på fiskeregler skal i størst mulig grad løses i minnelighet ved veiledning.  Oppsynet har likevel myndighet til å bortvise fiskere fra elva.  Alvorlge eller gjentatte brudd meldes Otra Laxefiskelag, som tar stilling til eventuell politianmeldelse eller annen reaksjon.

Mistanke om ulovlig fiske meldes oppsynet.

 

VAKTLISTE LAKSEOPPSYN VJSFF-2022

 

TOMAS BJORÅ                               90212607             BJØRN MARIUS DAGSLAND    98629862

SVERRE. R. LIE                              91186441             KENNETH ABRAHAMSEN         90610032            

ØYVIND EVJEN                              98261107             ANITA SUNDBAKKEN                  95063492

RONNY HALVORSEN               48282980             BJØRN INGE LØLAND                90926087

BØRGE BECKSTRØM                  98265226             TERJE SUNDBAKKEN                  90124940

TERJE SVENDSEN                       93876900             KÅRE EINAR EGEBAKKEN      92463010

STEVEN PHILIP                             41625742             GEIR TØNDER                 91917311

RUNE SCHELLINGERHOUT     90138208

KONTAKTPERSON VIGELAND BRUG DELOMRÅDE 5: TROND AMUNDSEN: 45488464

KONTAKTPERSON FOR OPPSYNET ER: SVERRE R. LIE: 91186441

KONTAKTPERSON STATENS NATUROPPSYN ER: ESPEN HALVORSEN: 93005737

VAKTTELEFON PUMPESTASJONER I VENNESLA KOMMUNE: 91340911

 

VED FORURENSNING ELLER UNORMALE HENDELSER I ELVA TA KONTAKT MED KULTIVERINGSUTVALGET:

Karl Christian Langevoll(47 85 31 83), Jostein Mosby(95781572), Steven Phillip(41625742) eller Kultotra@gmail.com

 

VAKTTELEFONER OPPSYN : ( SE LISTE)

 

OTRA HOUSE ER ÅPENT HVER DAG FRA KL. 18.00 TIL 20.00 I SESONGEN.                                                                                                                                                                                                                                             

UKE 22:   31/5 – 5/6     STEVEN PHILIP – ANITA SUNDBAKKEN – TERJE SUNDBAKKEN

UKE 23: ​  6/6 – 12/6     GEIR TØNDER – KENNETH ABRAHAMSENRONNY HALVORSEN

UKE 24:   13/6 – 19/6   ​ SVERRE LIE  ––  BJØRN MARIUS DAGSLAND – ØYVIND EVJEN

UKE 25:   20/6 – 26/6   RUNE SCHELLINGERHOUT – TOMAS BJORÅKÅRE E.EGEBAKKEN

UKE 26:   27/6 – 3/7     BJØRN INGE LØLAND – TERJE SVENDSEN – BØRGE BECKSTRØM

UKE 27:   4/7 – 10/7     STEVEN PHILIP – ANITA SUNDBAKKEN – TERJE SUNDBAKKEN

UKE 28:   11/7 – 17/7   GEIR TØNDER – KENNETH ABRAHAMSENRONNY HALVORSEN

UKE 29:   18/7 – 24/7   SVERRE LIE  ––  BJØRN MARIUS DAGSLAND – ØYVIND EVJEN

UKE 30:   25/7 – 31/7   RUNE SCHELLINGERHOUT – TOMAS BJORÅKÅRE E.EGEBAKKEN

​UKE 31:   1/8 – 7/8       BJØRN INGE LØLAND – TERJE SVENDSEN – BØRGE BECKSTRØM

UKE 32:   8/8 – 14/8     STEVEN PHILIP – ANITA SUNDBAKKEN – TERJE SUNDBAKKEN ​

UKE 33:   15/8 – 21/8   GEIR TØNDER – KENNETH ABRAHAMSENRONNY HALVORSEN

UKE 34:   22/8 – 28/8   SVERRE LIE  ––  BJØRN MARIUS DAGSLAND – ØYVIND EVJEN

UKE 35:   29/8 – 31/8   RUNE SCHELLINGERHOUT – TOMAS BJORÅKÅRE E.EGEBAKKEN

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-10-17
Evaluert resultat

Gjennomført som planlagt i 2020.