Oppsyn i Otra

Mål

*

Beskrivelse

Otra Laxefiskelag har ansvar for oppsyn i Otra.

Oppsynet utføres i samarbeid med Vennesla JSFF.  15 medlemmer inngår i oppsynet, med 2 personer på vakt hver uke.  Oppsynslista følger nedenfor.

Oppsynet skal kontrollere at fiskere har løst fiskekort og fiskeravgift.  Videre kontrolleres det at gjeldene fiske- og redskapsregler følges, herunder regler om fangstrapportering og personlige kvoter.  Oppsynet holder dessuten oppsyn med stasjoner for desinfisering av fiskeutstyr.

Brudd på fiskeregler skal i størst mulig grad løses i minnelighet ved veiledning.  Oppsynet har likevel myndighet til å bortvise fiskere fra elva.  Alvorlge eller gjentatte brudd meldes Otra Laxefiskelag, som tar stilling til eventuell politianmeldelse eller annen reaksjon.

Mistanke om ulovlig fiske meldes oppsynet.

 

 

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-10-17
Evaluert resultat

Gjennomført som planlagt i 2020.