Lundebekken Habitatstiltak

Mål

Forbedre gyteforholdene i Lundebekken

Beskrivelse

Otra Laxefiskelag har sammen med VJSFF-ungdomsgruppa lagt ut gytegrus i Lundebekkens øvre del(Goliveien).

Otra Laxefiskerlag har sammen med VJSFF før dette El-fisket i øvre del av Lundebekken og funnet ut at det kun er aure der, og muligens noe hybrid (krysning mellom aure og laks).

Grus i størrelse 20-60 mm fra Rugsland Sandtak ble lagt ut med lastebil og grabb. Dette var en meget effektiv måte å legg ut grusen på. Pga. høye aluminiumsverdier for gjelleprøver i Lundebekken og Glattetrebekken vil vi legge ut noe skjellsand i disse bekkene.

Økonomi

Kostnader til grus og transport.  Prosjektet er støttet av fiskefondsmidler

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

Prosjektet er gjennomført, og vil bli fulgt opp med el-fiske undersøkelser fremover