Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
10:54
23:27
04:50
17:17

Kvalitetsnormstatus i Nausta

Kvalitetsnormstatus i Nausta

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Nausta.
Kvalitetsnormstatus
dårlig
Genetisk integritet
dårlig
Høstingspotensial
moderat

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
moderat70%99%60%2010-20142017

Endret genetisk status fra grønn til orange fra 2016 til 2017.

Beskatningsråd

Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden og det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen (VRL 2017).

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
stor47869003147600217116282713

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.