Utarbeide en forsvarlig søppelordning

Beskrivelse

Dette utarbeides av  sameige/fiskerettshavarar eller leigetakarane. Bra på stell dei fleste stader, men bør bli betre ansvarsleggjort og organisert.