Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
1 °C
VNV
1.5 m/s
23.2m3
01:32
13:34
07:24
19:52

Telling av gytefisk 2018-2022

Beskrivelse

Telling av gytefisk skal gjennomføres minst en gang i planperioden.

 

Gytefiskteljingar i 1999, 2000 og 2008 tilsa ei beskatning på rundt 50 %. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har berekna at gytebestandsmålet på 4 egg/m², totalt 1.1 mill egg, har vore nådd dei fleste av åra sidan 1993. Beskatninga framstår som berekraftig.