Telling av gytefisk

Mål

Oppnå gytebestandsmål.

 

Beskrivelse

Telling av gytefisk bør gjennomførast årlig. 

Gytefiskteljingar i 1999, 2000 og 2008 tilsa ei beskatning på rundt 50 %. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har berekna at gytebestandsmålet på 4 egg/m², totalt 1.1 mill egg, har vore nådd dei fleste av åra sidan 1993 i Eidselva. Beskatninga framstår som berekraftig.