Støtte og utvikle rekrutteringstiltak

Beskrivelse

Rekrutteringen til laksefiske har til nå vært bra. spesielt er det bra at andelen kvinnelige fiskere har økt. Det er likevel et faktum at gjennomsnittsalderen har økt de siste årene. I planperioden bør en derfor støtte tiltak som vil øke rekrutteringen til sportsfiske.