Smitteførebyggjande tiltak

Beskrivelse

2 desinfeksjonsstasjonar i drift:

1: Nesjartun Camping - desinfeksjon av utstyr og båt ( Vircon S )

2: Cirkle - K - desinfeksjon av utstyr. ( Vircon S )

Fiskarar som har vore i andre vassdrag må framvise attest på desinfeksjon av utstyr før kjøp av fiskekort

Økonomi

Elveeigarlaget har ansvar for vedlikehold av stasjonane og naudsynt desinfeksjonsmiddel samt kvitteringsblokker. Standard desinfeksjon kostar omlag 75 kr og 25 kr går tilbake til laget.