Årlig skjellprøvetakning av all fangst

Beskrivelse

I perioden 1999 til 2010 vart det samla inn og analysert skjellprøvar frå 2910 laks og 1708 sjøaurar som vart fanga i fiskesesongen i Eidselva. Dette materialet er saman med fangststatistikken eit godt grunnlag for å vurdere bestandsstatus og utviklingstendensar.

 

Ut i fra det vi vet i dag, kan vi slå fast at det ikke er behov for kultiveringstiltak i elva. For å vere i stand til å sette inn tiltak dersom situasjonen skulle endre seg, er det likevel viktig å ha best mulig overvåkning og oversikt over fiskebestanden i elva. 

Økonomi

*