Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
0 °C
2.2 m/s
23.5m3
01:32
13:34
07:24
19:52

Sette opp skilt og info-tavler

Mål

Betre informasjon om fisket i elva via eiga web-side, skilt- og infotavler. 

Beskrivelse

Arbeidet med å sette opp skilt som viser grensene mellom de ulike fiskevaldene har kommet godt i gang. Dette arbeidet må fullføres sammen med skilt som merker stier til og langs elva og skilt med navn på viktige fiskehøler.