Sette opp skilt og info-tavler

Mål

Betre informasjon om fisket i elva via eiga web-side, skilt- og infotavler. 

Beskrivelse

Arbeidet med å sette opp skilt som viser grensene mellom de ulike fiskevaldene har kommet godt i gang. Dette arbeidet må fullføres sammen med skilt som merker stier til og langs elva og skilt med navn på viktige fiskehøler.