Registrering av næringsverdi som følge av fiske

Mål

En vil skape innsikt over totalt fiskekortsalg, hytteutleie og andre direkte inntekter til elveeierne tilknyttet fiske i Eidselva. Det er interessant å kunne dokumentere både næringsinntekt til elveeierne og samfunnet elles som følge av fiske.

Beskrivelse