Kartlegge total omsetting på Nordfjordeid som følge av fiske i Eidselva

Beskrivelse

Skape innsikt over totalt fiskekortsalg, hytteutleie og andre direkte inntekter til elveeierene tilknyttet fiske i Eidselva. Det er interessant å kunne dokumentere både næringsinntekt til elveeierne og samfunnet elles som følge av fiske.