Elektrofiske på ungfisk-bestanden

Beskrivelse

Skal skje minst en gang i planperioden.

 

Rådgivende Biologer AS ved Harald Sægrov gjennomførde elektrofiske på 9 stasjonar i elva. Det vart fylgd opp med nye undersøkingar i 96. Undersøkinga i 95 vart beskrivne i rapport nr 235 ”Laks og aure in 1995” og resultata frå undersøkinga i 96 vart beskrivne i rapport nr 340.

Økonomi

*