Årlig gjennomføring av elektroniske fangstrapporteringssystem

Beskrivelse

En vil at fiskevaldene/leigetagerne skal føre statistikk over fangst som tidligere, og sende inn til elveeierlaget. Elveeierlaget lager en felles statistikk for Eidselva og sender denne videre til Fylkesmannen sin Miljøvernavdeling innen tidsfristen. I løpet av planperioden bør styret vurdere bedre elektroniske innrapporteringssystem.