Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
4 °C
SV
11.1 m/s
33.3m3
10:25
22:59
04:20
16:48

Kvalitetsnormstatus i Eidselva

Kvalitetsnormstatus i Eidselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Eidselva.
Kvalitetsnormstatus
Svært god
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
Svært god

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
Svært god90%100%100%2013-20162017

Totalbeskatning 2016 (%, på vektbasis): 53 %
Overbeskatning 2016 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): ingen, 0 %

Beskatningsråd

Vurdering av beskatning: Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.

 

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.