Stjørdalselva

Innkalling til årsmøte i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL)

Møtet gjennomføres på Ersgard, Sørsidevegen 460.

Alle sakspapirer...

Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Pukkellaksbekjempelse – studietur

til

Norske Lakseelver og Berlevåg JFF inviterer til studietur for forvaltningslag som vil lære om praktisk pukkellaksbekjempelse.

Vi har satt av uke 27 til å lære om praktisk bekjempelse av pukkellaks. Dette vil være viktig erfaring for mange forvaltningslag. Administrasjonen i NL vil være til stede.

Det er to muligheter for dere som vil delta.

  1. Full pakke: Frammøte i Kirkenes mandag (3/7) og deltakelse hele uka fra mandag til fredag. Her må man selv bestille reise til fra Kirkenes. Resten organiserer NL.
     
  2. Storelv-pakke: Frammøte ved Tana bru torsdag morgen (6/7) og omvisning på sperreløsningen i Tana. Omvisning i regi av Veterinærinstituttet. Velger man denne, må man selv organisere transport til/fra Tana Bru.

NL dekker reisekostnader for én deltaker fra forvaltningslaget. Det er et begrenset antall plasser.

Påmelding innen 1. april. Meld deres interesse så fort som mulig til paal@lakseelver.no

Turen går i uke 27 til Kongsfjordelva på Varangerhalvøya. Her vil deltakerne få se og delta i opptak av pukkellaks ved bruk av felle. Målet er å spre kunnskapen man opparbeider seg i 2023, slik at forvaltningslagene i elver lenger sør får en praktisk innføring i bekjempelsen – og ikke bare en teoretisk.

Dette er en studietur som krever ok fysikk og at man er vant til å overnatte i telt. Fella i Kongsfjord plasseres i munningen. Vi kommer til å opprette en lavvo-leir i nærheten av nedre vakthytta (et par kilometer å gå fra vei). Transport av eget turutstyr ned til denne plassen må påregnes, men det er lett terreng å gå i.

Deltakerne møtes i Kirkenes mandag 3/7. Derfra kjører vi til Kongsfjord. Turen tar om lag fire timer. Det er selvsagt også mulig å komme seg til Kongsfjord på egen hånd. NL har fire biler og vi satser på tre personer i hver bil (ettersom vi skal ha med turutstyr). Det maksimale antallet deltakere (inklusive administrasjonen er dermed 12).

I Kongsfjord er vi med på det praktiske arbeidet med fella, opptak og destruering av pukkellaks. Det vil også bli en tur bortom Storelva. Også her må man regne med å delta i det praktiske arbeidet. BJFF har benyttet AI-teknologi til utsortering av pukkellaks i Storelva i 2021, og denne sorteringsløsningen planlegges nå flyttet til Kongsfjordelva.

Arbeidet og bekjempelsen vil i tillegg bli filmet av Naturkanal1 og presentert som et eget program.

Vi returnerer til Kirkenes fredag 7/7, via en tur innom Tana og Vestre Jakobselv 6/7.

Programmet er med forbehold om endringer, men tidsrammene ligger fast.

Reisekostnadene for de som representerer forvaltningslag dekkes av Norske Lakseelver. Siden det er begrenset antall plasser, er det kun én fra hvert forvaltningslag som kan delta. Turen er åpen for alle medlemslag, men ved stor interesse vil NL måtte prioritere.

Deltakere må; ha grei fysikk, være vant til å være på tur, villig til å jobbe fysisk.

Personlig utstyr: Sovepose, underlag, spiseredskaper, turbekledning og vadere.

NL organiserer og bekoster lavvoer, mat, transport og bespisning. Deltakerne må selv komme seg til Kirkenes eller Kongsfjord. Reiseutgifter blir refundert etter regning.

Program (foreløpig)

Mandag: Det går fly Oslo-Kirkenes kl. 08:55 – 11:00. Fly fra Tromsø går 10:50 (da kan man hoppe av i Berlevåg, men man må i så fall bli hentet).

Mandag: Transport og leirslagning, kveldsmøte og planlegging med Pukkellaksgruppa i Kongsfjord.

Tirsdag ­- onsdag – praktisk bekjempelse i Kongsfjord / Storelva. Vi er med og jobber.

Onsdag kveld – besøk i Syltefjordelva og prat med Båtsfjord JFF.

Torsdag  morgen – Vi reiser til Tana Bru og møter Roar Sandodden og Pål Adolfsen fra Veterinærinstituttet. Her skal det settes opp en større sperre.

Torsdag – Besøk Vestre Jakobselv. Vi satser på overnatting i Kirkenes.

Fredag – Avreise fra Kirkenes. Det går bla. fly til Oslo 11:30 og 20:30, Tromsø: 12:00, 14:40 og 20:20. Trondheim: 10:40 og 14:40. 

Påmelding e-post
post@lakseelver.no