Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Årsmøte Norske Lakseelver

22. - 24. april 2018

Årsmøtet i Norske Lakseelver finner sted annethvert år. I år er det samling i Førde. 

Nausta , Gaula og Jølstra danner en vakker ramme rundt landsmøtet til Norske Lakseelver.

I forbindelse med landsmøtet vil det bli gjennomført en praktisk workshop i tiltak for å betre gyte- og leveområdene i elva, og et fagseminar om oppgavene som påligger den lokale forvaltningen.

Tentativt program

Søndag 22/4 Praktisk elveworkshop under ledelse av Morten Stickler, samt befaring til Engebøfjellet og Nausta.

Mandag 23/4 - Landsmøtet. Fristen for å melde inn saker til styret er 11. mars

Landsmøtekvelden blir det besøk til Osfossen i Gaula og middag på Villa Åmot.

Tirsdag 24/4 - Fagseminar og befaring i Jølstra, miljødesign i regulerte elver, elva i sentrum med stier mm.

Fagseminar

Det norske fagmiljøet på villaks er verdensledende. Det gir norske elveforvaltere en gylden mulighet til å møte og diskutere fag og forvaltning med forskere som er eksperter på sine respektive områder. Samtidig er det et omfattende lov- og regelverk å forholde seg til, ikke minst innenfor den generelle vannforvaltningen.

Hovedtema vil være hvordan man kan følge opp lovkravene i lakseloven i den lokale forvaltningen: Hvordan løse elvenes informasjonsplikt og behov, hvordan drive oppsyn i elv, habitatforbedring og kultivering, fangstrapportering og midtsesongsevaluering, fiskereguleringer og lokal oppfølging. Seminaret vil også ha fokus på metodeutvikling, ulike verktøy for å styrke og forbedre den lokale forvaltningen av villaks, rekrutteringstiltak for å sikre nye generasjoner villaksforvaltere o.l.

Foredragsholdere vil være representanter fra forskning, forvaltning og praktiske forvaltere fra elvene. Det vil være et seminar for faglig oppdatering, diskusjon, innspill og ideer, der problemer, utfordringer, tiltak og løsninger kan drøftes slik at villaksforvaltningen utvikles for å stå bedre rustet for framtiden. 

Sted: 
Førde
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
02 April 2018
  • Hovefossen i Nausta
    Hovefossen er en flott fiskeplass. Valdet er delt i en sone på oversiden av fossen og en på nedsiden. I selve fossen er det laksetrapp.