Landsmøte Norske Lakseelver

til

Landsmøtet i Norske Lakseelver finner sted annethvert år. I år er det samling i Førde. NB! VIKTIG: Tidspunktet er endret fra oppstart søndag 22/4 til mandag 23/4 på grunn av dårlig med flyavganger.

Nausta , Gaula og Jølstra danner en vakker ramme rundt landsmøtet til Norske Lakseelver.

Last ned invitasjonen her.

invitasjon_medlemmer_landsmote_2018.pdf

paameldingsskjema_landsmote_2018.docx

I forbindelse med landsmøtet vil det bli gjennomført en praktisk workshop i tiltak for å betre gyte- og leveområdene i elva, og et fagseminar om oppgavene som påligger den lokale forvaltningen.


Program

Fagtur Nausta og Førdefjorden, mandag 23. april

15:45  -  Oppmøte for bussavgang fra hotellet til fagtur

På bussen: status for laksebestandene i Sogn og Fjordanen og annen nyttig informasjon blir presentert ombord i bussen under veis.

16:30   - Nasjonal laksefjord Førdefjorden og gruveplaner Engebøfjellet

- presentasjon av gruveprosjektet

- mulige konsekvenser for villaksen

- hvordan jobbes det for å få endret vedtaket?

17:30  -  Befaring Nausta - praktiske poster med eksepler

 - tiltak i elva for å bedre forholden for oppvekst og gyting

- laksetrapper

- tilrettelegging for laksefisketurisme

- hvordan forvaltes elva lokalt?

20:00  - Sosial kveld ved Naustdalsfossen m/fiskesuppe

- Anders Netland lærer oss moderne sportsfiske med flue

- fiskesupppe og laksepub

Ca 23:00  - Avreise fra Nausta

Fra Velg Villaksens arrangement i Nausta i 2015.
Fra Velg Villaksens arrangement i Nausta i 2015.

Landsmøte, tirsdag 24. april

08:30               Registrering

09:00               Velkommen

                        Landsmøtesaker i henhold til vedtektene

10:30               Kaffepause

11:00               Landsmøtet fortsetter        
                        Inkl. presentasjon av aktuelle arbeidsoppgaver som en del av årsberetningen

12:30               Lunsj og gruppebilde

                        Redaksjonskomiteen behandler innspill til resolusjonsforslagene

13:30               Landsmøtet fortsetter        

15:30               Landsmøtet avsluttes

16:00               Avreise buss til Osfossen i Gaula

16:30               Befaring Gaula og Osfossen
Laksetrapp, fisketurisme ved Lervik gård med kaffeservering og noe å bite i

19:00               Avreise buss til Villa Åmot

19:30               Landsmøtemiddag på Villa Åmot
 

Skryteveggen i Sunnfjord hotell.
Skryteveggen i Sunnfjord hotell.

Fagseminar om villaks og sjøørret, onsdag 25. april

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde

08:00               Registrering og kaffe

08:30               Velkommen til Fagseminar

                        - status for vill laksfisk
                        - hvordan utvikle den lokale forvaltningen?
                        - det internasjonale villaksåret 2019

10:10               Kaffepause

10:30               Fagseminaret fortsetter

                        - miljødesign og flaskehalsanalyser
                        - hvordan styrke bestandene av laks og sjøørret med tiltak i elvene?               

11:30               Lunsj

12:30               Fagseminaret fortsetter

                        - eksempler på praktiske tiltak i medlemselvene    

13:30               Kaffepause

14:00               Fagseminaret fortsetter

                        - evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

                        - juridiske utfordringer - hvordan følger vi dette opp?

15:30               Fagseminaret slutt

Om fagseminaret

Det norske fagmiljøet på villaks er verdensledende. Det gir norske elveforvaltere en gylden mulighet til å møte og diskutere fag og forvaltning med forskere som er eksperter på sine respektive områder. Samtidig er det et omfattende lov- og regelverk å forholde seg til, ikke minst innenfor den generelle vannforvaltningen.

Hovedtema vil være hvordan man kan følge opp lovkravene i lakseloven i den lokale forvaltningen: Hvordan løse elvenes informasjonsplikt og behov, hvordan drive oppsyn i elv, habitatforbedring og kultivering, fangstrapportering og midtsesongsevaluering, fiskereguleringer og lokal oppfølging. Seminaret vil også ha fokus på metodeutvikling, ulike verktøy for å styrke og forbedre den lokale forvaltningen av villaks, rekrutteringstiltak for å sikre nye generasjoner villaksforvaltere o.l.

Foredragsholdere vil være representanter fra forskning, forvaltning og praktiske forvaltere fra elvene. Det vil være et seminar for faglig oppdatering, diskusjon, innspill og ideer, der problemer, utfordringer, tiltak og løsninger kan drøftes slik at villaksforvaltningen utvikles for å stå bedre rustet for framtiden. 

Påmelding e-post
post@lakseelver.no
Hovefossen i Nausta