Vi inviterer til en presentasjon av Elvekortløsningen til Elveguiden og en erfaringsutveksling fra elver som...

Hvordan oppdatere nettsidene før sesong? Hvordan gjøre løsningen best mulig for sportsfiskere og forvaltningslag?

Møtet...

Hvordan håndtere rømt oppdrettslaks i elva? Gode rutiner er viktig om vi skal finne synderne...

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha...

Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Årsmøte 2021

til

Styret i Etne Elveigarlag planlegg for årsmøte i Litlesalen på Skakkesenteret.
Onsdag 3.3. 2021 kl. 19:30

Dersom det av pandemiårsaker ikkje lar seg gjera, vil me avhalda digitalt Årsmøte til same tidspunkt.
 

Innkallinga vert sendt ut seinast 2 veker før møtet.

Me sender påminning to dagar før; med evt. avklaring om fysisk eller digitalt møte.

For dei som har saker til årsmøtet, minnar me om at saker må vera styret i hende seinast 4 veker før årsmøtet ihht vedtekter.

 

mvh.

Styret
Etne Elveigarlag

Årsmøte 2021 pandemi?