Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til vårens fagseminar på Gardermoen 28.-29...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere...

Årsmøte

til