Hårråøya

Passer best for fiske med flue.

Beliggenhet: Meldal
Lengde: ca 2000 meter,
Overnattingsmulighet: telt/ campingvogn og hytte
Utleietype: Eksklusivt utleie på ukesbasis

 

Vi har tilhold i Meldal, ved en vakker del av Orkla. Valdet består av tre mer eller mindre sammenhengende vald og har en samlet strekning på ca. 2 kilometer. Her kan det fiskes med alle lovlige redskapstyper, men egner seg nok aller best for fluefiske. Over store deler av strekningen renner elva forholdsvis sakteflytende, men har likevel en ganske så omvekslende karakter; fra ganske hurtigstrømmende til mer rolige partier og er fiskbar omtrent på hver eneste meter. Hele strekningen er lett tilgjengelig på koselige stier og / eller kjøreveier. 

Bo muligheter: Vi har to romslige og koselig hytter av tømmer. Her er det enten 6 enkeltrom eller doble senger på 3 av rommene. Det er varmt og kaldt vann med WC og dusj i hoved hytta. Her er det TV og på kjøkkenet finnes alt av nødvendige utstyr.